«Конкурс детского творчества "Свет рождественской звезды"»

Ketov_Ashalobaev_pspiridonova_moboskalov_kreshetun_sstennikova_aul_yanenkov_yuDiplom_II_mesto_Kudryasheva_Kseniya_Muni_et_rozhdestvenskoj_zvezdy_2019gmuzafarov_markinaDiplom_III_mesto_Kudryasheva_Kseniya_Epa_et_rozhdestvenskoj_zvezdy_2019gDiplom_II_mesto_Kozul_ko_Arina_Municipal_et_rozhdestvenskoj_zvezdy_2019g